Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att ge en helhetsbild av en produkts totala miljöpåverkan. Med andra ord, en livscykelanalys inkluderar alla stadier från utvinning av råmaterial till produktion, transport, användning och slutligen återvinning/återbruk eller avfallshantering. Genom att tillhandahålla en helhetssyn på alla miljöeffekter erbjuder LCA en mångfacetterad belysning av produkter och tjänster, vilket gör det möjligt att identifiera områden för förbättring och bidrar till en mer hållbar utveckling.
 

Vad är det för skillnad på en EPD och LCA? 

En EPD, även kallad miljövarudeklaration på svenska, och en livscykelanalys (LCA) är två nära besläktade men distinkta begrepp som båda syftar till att utvärdera och kommunicera en produkts miljöpåverkan. Även om de delar liknande mål, skiljer de sig åt i syfte, omfattning och användningsområden. 

En LCA är ofta mer detaljerad och kan anpassas för att inkludera olika aspekter eller stadier som är särskilt relevanta för den produkt, eller tjänst, som analyseras. En EPD följer däremot en standardiserad struktur och innehåll, vilket gör den jämförbar med andra EPD:er. 

Kort uttryckt är en utförd livscykelanalys är en förutsättning för att kunna ta fram en EPD. En EPD är i sin tur en mer komprimerad och standardiserad form av miljöinformation som är avsedd för bredare spridning och användning.

Gå tillbaka till ordlistan

Please register your details first