Packningstryck

Packningstryck är en belastning som uppstår när man packar ett material. Trycket som förs från det vertikala packningslasten till det horisontella motstödet kallas packningstryck och varierar beroende på vilket packningsredskap som används. Packningstrycket mot källarvägg brukar vara omkring 7kPa för Leca lättklinker. 

Gå tillbaka till ordlistan → 

Please register your details first