Vägbank

En vägbank är en uppbyggnad av material för en vägkonstruktion, i syfte att höja upp körbanan. Detta utförs vanligtvis för att förhindra problem med vattenavrinning, som kan uppstå om en väg ligger i samma höjd som kringliggande mark.

När man bygger en vägbank belastar man underliggande mark och många gånger behövs lättfyllning med Leca lättklinker för att minska denna last. Nedan syns en sektion på hur man kan anlägga en vägbank med Leca lättklinker. Mer information finns i vår projekteringsanvisning. 

Gå tillbaka till ordlistan → 

Sektionsritning för vägbank med leca lättklinker

Dokument

Please register your details first