Walking floor-bil

Lastbilar av typen ”Walking floor” är specialdesignade fordon som används för att transportera bulkmaterial, såsom flis, träpellets, återvinningsmaterial, spannmål och så även Leca® lättklinker. De kallas även rörliga golvfordon, eftersom de har en innovativ lastnings- och lossningssystem som gör det möjligt att snabbt och effektivt lasta och lossa varorna. 

Systemet består av en serie hydrauliska skjutplattor placerade längs lastutrymmets golv, som kan röra sig framåt och bakåt för att flytta lasten in och ut ur fordonet.  Du kan läsa mer om leverans och installation av lättklinker här.

 

Fördelar med walking floor-bilar 

Fördelarna med walking floor-bilar är många. För det första minskar de behovet av andra typer av utrustning eller arbetsmoment, eftersom lasten kan flyttas in och ut ur fordonet med hjälp av det rörliga golvet. Detta kan leda till kostnadsbesparingar, eftersom det inte längre är nödvändigt att hyra eller köpa extra utrustning. Dessutom kan lasten lastas och lossas mycket snabbare jämfört med andra metoder, vilket kan minska transporttiden och därmed också transportkostnaderna.

Slutligen kan walking floor-bilar vara mer miljövänliga jämfört med andra transportalternativ. Eftersom de kan lasta och lossa varorna snabbare och mer effektivt, kan de bidra till att minska antalet resor som krävs för att transportera en viss mängd varor. Detta kan leda till minskade koldioxidutsläpp och en minskning av företagets klimatavtryck.

Sammanfattningsvis är walking floor-bilar en mycket effektiv och mångsidig lösning för transport av bulkmaterial. De erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella transportalternativ, såsom minskad risk för skador på varorna, tids- och kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och minskade koldioxidutsläpp.

Gå tillbaka till ordlistan

Please register your details first