Leca® Balk 150 (1500-3900)

Relaterade dokument

DoP - Leca Balk 150 och Isobalk 35 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Balk 150 och Isobalk 35.
Ladda ner
BVD Leca Balk Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD Leca Balk
Ladda ner

Produktspecifikation

Leca Balk 150-1500

Egenskap Värde Enhet
Vikt 50 Kg
Bärförmåga 18 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 150-2400

Egenskap Värde Enhet
Vikt 75 Kg
Bärförmåga 10 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 150-3000

Egenskap Värde Enhet
Vikt 95 Kg
Bärförmåga 5 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 150-3900

Egenskap Värde Enhet
Vikt 115 Kg
Bärförmåga 1 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK