Leca® Balk 300 (1500-3900)

Relaterade dokument

DoP - Leca Balk 300 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Balk 300. 
Ladda ner
BVD Leca Balk Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD Leca Balk
Ladda ner

Produktspecifikation

Leca Balk 300-1500

Egenskap Värde Enhet
Vikt 90 Kg
Bärförmåga 36 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 300-2400

Egenskap Värde Enhet
Vikt 150 Kg
Bärförmåga 20 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 300-3000

Egenskap Värde Enhet
Vikt 185 Kg
Bärförmåga 10 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 300-3900

Egenskap Värde Enhet
Vikt 224 Kg
Bärförmåga 5 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK