Leca® Balk 75-1500

Relaterade dokument

DoP - Leca Balk 75 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Balk 75. 
Ladda ner
BVD Leca Balk Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD Leca Balk
Ladda ner

Produktspecifikation

Leca Balk 75-1500

Egenskap Värde Enhet
Vikt 28 Kg
Bärförmåga 10 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK