Leca® Balk 95 (1500-3000)

Relaterade dokument

DoP - Leca Balk 95 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Balk 95. 
Ladda ner
BVD Leca Balk Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD Leca Balk
Ladda ner

Produktspecifikation

Leca Balk 95-1500

Egenskap Värde Enhet
Vikt 30 Kg
Bärförmåga 16 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 95-2400

Egenskap Värde Enhet
Vikt 45 Kg
Bärförmåga 8 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

Leca Balk 95-3000

Egenskap Värde Enhet
Vikt 55 Kg
Bärförmåga 4 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK