Leca® Isobalk 30 (1500-3900)

Relaterade dokument

BVD Leca Isoblock 2.0 och Isobalk Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD för Leca Isoblock 2.0 och Isobalk
Ladda ner
DoP - Leca Balk 125 och Isobalk 30 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Balk 125 och Isobalk 30. 
Ladda ner

Produktspecifikation

Leca Isobalk 30-1500

Egenskap Värde Enhet
Vikt 80 Kg
Bärförmåga 34 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,017 W/mK

 

Leca Isobalk 30-2400

Egenskap Värde Enhet
Vikt 120 Kg
Bärförmåga 18 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,017 W/mK

 

Leca Isobalk 30-3000

Egenskap Värde Enhet
Vikt 160 Kg
Bärförmåga 10 kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,017 W/mK

 

Leca Isobalk 30-3900

Egenskap Värde Enhet
Vikt 190 Kg
Bärförmåga - kN/m
Densitet, ρ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,017 W/mK