30/11/2020
logo

Filtralite®

Filtralite® är Lecas produktserie för vattenhantering

Filtralite erbjuder ett filtreringsmaterial av hög kvalitet för flera typer av vattenrening:

  • Filtralite Pure för rening av dricksvatten, både fysisk filtrering och biologisk rening
     
  • Filtralite Clean för rening av avloppsvatten, både biologisk rening och tertiär filtrering
     
  • Filtralite Nature för lokal vattenrening.

Filtralite tillverkas genom att lera hettas upp till cirka 1 200 °C för att sedan krossas och siktas.Torr skrymdensitet inom intervallet 500 till 1 600 kg/m3 och kornstorlekar från 0 till 20 mm kan anpassas för särskilda ändamål.

Utöver låg densitet och hög porositet har Filtralite hög nötnings- och slaghållfasthet.

Läs mer på Filtralite.com