Leca Balk

Av massiv lättklinkerbetong med sammansättning av olika fraktioner av Leca lättklinker tillverkar vi våra lecabalkar. Balkarna är mycket tåliga för exempelvis fukt och frost. Samtliga artiklar i vårt lecabalkar på balkarna hittar du listade på den här sidan och för att läsa detaljerna kring varje enskild lecabalk klickar du på den.