Leca Balk

Av massiv lättklinkerbetong med sammansättning av olika fraktioner av Leca lättklinker tillverkar vi våra lecabalkar. Balkarna är mycket tåliga för exempelvis fukt och frost. Alla marknad och försäljningsrelaterade frågor kan ställas till byggleca@weber.se eller ring till 010-211 63 00.