Leca Block

Här hittar du produktinformation och dokumentation för vårt Leca Block-sortiment. Konstruktioner av lecablock innebär stabila och robusta väggkonstruktioner som kan dimensioneras för att klara stora laster. Leca Block limmas med tunnfogsbruk samt har not och spont vilket underlättar uppförandet av både ytterväggar och innerväggar. Leca Block finns i två olika tryckhållfastheter: 3 MPa och 5 MPa och i bredder från 75 till 350 mm.