Leca Isobalk

Leca Isobalk består av armerad massiv lättklinkerbetong med en mellanliggande isolering av PUR. Balkarna är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen.  Leca är endast producent av Leca Isobalk, alla marknad och försäljningsrelaterade frågor kan ställas till byggleca@weber.se eller ring till 010-211 63 00.