Leca Isobalk

Leca Isobalk består av armerad massiv lättklinkerbetong med en mellanliggande isolering av PUR. Balkarna är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De olika dimensionerna på balkarna hittar du listade här nedan. För att läsa mer om respektive lecabalk i sortimentet klickar du på den.