07/05/2021
logo

Leca® Isoblock 2.0 30 Pelarblock

Byggnad murat med Leca Isoblock 2.0

Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock

Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock är en robust produkt som är enkel att använda som ger ett färdigisolerat murverk direkt vid murning. Isoblocket består av ytterskal av Leca block med armeringsspår samt en mellanliggande isolering av PUR. Pelarblocket är baserat på lättklinker, cement och vatten, har ett U-värde på 0,177W/m² °C och tryckhållfasthet på 5 MPa.

Mått (BxHxL): 300x197x500mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock används normalt mellan 2 st dörr/fönster öppningar där endast en murpelare ska utföras.

EGENSKAPER

 • Hög isolerande förmåga och värmetröghet i samma block
 • Bra fuktegenskaper
 • Ljudreduktion 40 dB, puts två sidor
 • Brandmotstånd REI 120,puts två sidor
 • Brandmotstånd REI-M 90, puts två sidor
 • Tryckhållfasthet 5 MPa
 • Mått (BxHxL): 300x197x500mm
 • Vikt 14,9 kg/st
 • U-värde 0,177W/m² °C
   

FÖRPACKNING
Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 100x100 cm.
Antal block/pall: 30 st

LAGRING
Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

UTFÖRANDE
Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5, åtgång 11 kg/m². De efter blocket anpassade murarlådorna är enkla att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock används en skiftgång om 200 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket.

Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen. Vid tillfälliga avbrott i murningen rekommenderas att konstruktionen skyddas mot regn eller snö.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING
Murverk innehållande blocket är en del av klimatskärmen och grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Murverk med Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt Webers anvisningar om puts på Leca Isoblock.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.