26/11/2020
logo

Leca® Isoblock Balk 35

EGENSKAPER

  • Goda egenskaper mot fukt och brand
  • REI 240 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Vikt 10,6 kg/balkblock
  • Åtgång finbetong: 19,6l/lpm
  • Mått (BxHxL): 350x190x250 mm

Leca Isoblock Balk 35 är framtagna för att användas som ringarmering i översta skiftet på murverket och som form vid platsgjutning av lecabalkar över öppningar. Balkblock förenklar arbetet vid förankring av takkonstruktion ner i murverket, då förankringen kan utföras i betonggjutningen med olika varianter av infästningar. Balkblocken är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Isoblock Balk är lämpliga för murverk där ringarmering ska utföras i översta murskiftet. Formsättning över stora öppningar utförs enkelt med Balkblock och armeras efter dimensionerad lastnedtagning. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.
 

FÖRPACKNING
Leca Isoblock Balk levereras på byggpall 120x80 cm
Antal block/pall: 36 st


LAGRING
Leca Isoblock Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

UTFÖRANDE
Leca Isoblock Balk muras med Weber Flexoheft M 2,5 eller Weber Gullex Murbruk M 2,5. Dessa bruk är anpassade för de fogtjocklekar och murarlådor som ingår i blocksystemet. Vid användning som balk mura utan stötfog med minst 250 mm upplag på varje sida om öppningen.  Balkblocket armeras enligt handling och gjuts sedan i med Weber Finbetong.

Används Leca Isoblock Balk som ringarmering avslutar man sista skiftet på murverket med balkblocket, som sedan armeras med 2 st kamjärn Ø 10.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna med Leca Balkblock ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i motsvarande rumsklimat.

EFTERBEHANDLING
Ytterväggar där Leca Balkblock även har använts, grundas heltäckande med rödgrund och putsas därefter enligt anvisning. Invändigt kan Gypsum Naturgips läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.