27/11/2020
logo

Jackofoam 200 (Isobalkblocksisolering)

EGENSKAPER

  • God isolerförmåga
  • Måttanpassad produkt
  • Enkel och snabb tillämpning
  • Åtgång: 2st/lpm
  • Mått (BxHxL): 50x130x500 mm

Jackofoam Balkblocksisolering använts som isolering vid användning av Leca Isoblock Balk 30 och 35. Isoleringen är av extruderad polystyren (XPS).

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Jackofoam Balkblocksisolering använts ihop med Leca Isoblock Balk 30 och 35 för att få en isolerad balk ovan öppningar eller som sista murskift innan bjälklag eller takkonstruktion.
 

FÖRPACKNING
Jackofoam Balkblocksisolering levereras styck eller i bunt om 18 eller 24 st/bunt

LAGRING
Jackofoam Balkblocksisolering är tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Isoleringen skyddas mot tryck och att annat tungt material lagras ovanpå.

UTFÖRANDE
Jackofoam Balkblocksisolering placeras i Leca Isoblock Balk så att den hamnar i yttersidan av konstruktionen. Se till att inga glipor finns mellan isolerbitarna innan gjutningen utförs.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Erforderlig skyddsutrustning används vid kapning.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.