13/01/2021
logo

Leca Lättklinker 2/6

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 50 liter plastsäck eller 1500 liter storsäck

Leca Lättklinker 2/6 är lera som pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 2-6 mm. Leca Lättklinker, även kallat lecakulor, är ett lätt, isolerande, dränerande och starkt material som används inom en mängd olika applikationsområden.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 2/6 används både som lättballast i betong och torrbruksprodukter samt som cementbuden volymbyggare. Leckulorna tillämpas även som jordförbättringsmaterial och vid t.ex. luftning av komposter.
 

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 2/6, 50 liter säck levereras på byggpall 120x80 cm. Levereras även i storsäck på 1500 liter.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras i 50 liter säck på inplastad pall eller i storsäck. Pallen och storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på förpackningarna.

Egenskap/Provningsmetod Leca Lättklinker 2/6
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 400 ± 15 % (kg/m3)
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C 715 ± 15 % (kg/m3)
Kompaktdensitet -
Kornstorlek/EN 933-1 2-5,6 (mm)
Kornfördelning/EN 933-1  <15 vikt % underkorn
 <10 vikt % överkorn
Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A  ≥ 1,63 (MPa)
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
-
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/EN 15732, Annex B
-
Friktionsvinkel (°) -
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667 -
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot -
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år  -
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år -
Tunghet under gvy vid utläggning -
Volymbeständighet/EN 13055-1   Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2  Beständigt enligt lång erfarenhet
Emissioner Se note i ZA.1  
Vattenpermeabilitet -
Brandegenskaper   Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A
-
Krypning (200kPa 24 hours)/prEN 00088199 Annex C -

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 2/6 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.


UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.