16/10/2018
logo

Leca Lättklinker 2/6

Lecakulor i gräsmattan
 

Leca Lättklinker 2/6 är bränd lera från Östgötaslätten. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 2-6 mm. Leca Lättklinker, även kallat lecakulor, är ett lätt, isolerande, dränerande och starkt material som används inom en mängd olika applikationsområden.


Leca Lättklinker 2/6 används som ballast i betong och torrbruksprodukter samt cementbundna volymbyggare. Lecakulorna fungerar även mycket bra som jordförbättringsmaterial och som luftning av komposter.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 2/6 används både som lättballast i betong och torrbruksprodukter samt som cementbuden volymbyggare. Leckulorna tillämpas även som jordförbättringsmaterial och vid t.ex. luftning av komposter.EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 50 liter plastsäck, 1500 liter storsäck eller löst i bulk
  • Kan blåsas eller tippas på plats vid bulktransport
     

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 2/6, 50 liter säck levereras på byggpall 120x80 cm.

Levereras även i storsäck på 1500 liter eller löst i bulk.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras i 50 liter säck på inplastad pall, i storsäck eller löst i bulk. Pallen och storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på förpackningarna.

Egenskap / Provningsmetod Leca Lättklinker 2/6
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 400 ± 15 % (kg/m3)
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C 715 ± 15 % (kg/m3)
Kompaktdensitet 2500 (kg/m3)
Kornstorlek/EN 933-1 2-5,6 (mm)
Kornfördelning/EN 933-1  <15 vikt % underkorn
 <10 vikt % överkorn
Vattenabsorption/EN 1097-6 Annex C
30/300 dygn  (12/20L)
< 40 / < 60 (vikt %)
Kapillär stighöjd/EN 1097-10 - - - - - (12/20K)  ≤ 75 (mm)
Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A  ≥ 1,63 (MPa)
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
 <1 (%)
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/SP Metod 2563
 <2 (%)
Friktionsvinkel (°) 39
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667  < 0,110 (W/mK)
 
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot 0,18
Total svavelhalt/EN 1744-1, clause 11 - < 0,8
(likvärdig SP-Metod 0658) vikt %
 
Syralöslig svavel/EN 1744-1, clause 12 (vikt %) - < 0,8  
Kloridhalt/EN 1744-1, clause 7 (vikt %) - < 0,1  
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år   0,450 ± 0,05 (t/m3)
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år (12/20L)  < 0,250 (t/m3)
Tunghet under gvy vid utläggning  (12/20L)  > - 0,300 (t/m3)
Volymbeständighet/EN 13055-1   Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2  Beständigt enligt lång erfarenhet
Emissioner Se note i ZA.1  
Vattenpermeabilitet  > 10 -3 (m/s)
Brandegenskaper   Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A
 10 % deformation CS (10), > 650 kPa
   2 % deformation CS (2),   > 300 kPa
Krypning (200kPa 24 hours)/prEN 00088199 Annex C  < 0,5 (%)
Fuktkvot/EN 1097-5  Redovisas på vägsedel (%)

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 2/6 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde. Vid bulktransport kan materialet antingen tippas på angiven plats eller blåsas dit.


UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt som anges på leveranssedel vid bulktransport. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.