13/01/2021
logo

Leca Lättklinker 8/14

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Vanligt förekommande inom gröna sektorn
  • Påverkar inte närliggande växtlighet 
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 50 liter plastsäck eller 1750 liter storsäck
  • Värmekonduktivitet 0,11W/mK

Leca Lättklinker 8/14 används för olika applikationer inom gröna sektorn och som lättfyllnad i och kring byggnader.

Leca Lättklinker, även kallat lecakulor i folkmun, är bränd lera som man hämtat från Östgötaslätten. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 8-14 mm.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 8/14 används i olika tillämpningar inom gröna sektorn. Används även som isoleringsmaterial i byggnader samt som motfyllnadsmaterial kring byggnader. Materialet tillämpas även som lättballastmaterial i betong vid tillverkning av element och block.
 

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 8/14, 50 liter säck levereras på byggpall 120x80 cm. Levereras även i storsäck på 1750 liter.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras i 50 l säck på inplastad pall eller i storsäck. Pallen och storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på förpackningarna.

Egenskap / Provningsmetod Leca Lättklinker 8/14
Torr skrymdensitet / EN 1097-3  270 ± 15 % kg/m3
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C  510 ± 15 % kg/m3
Kompaktdensitet -
Kornfördelning/EN 933-1

8/14 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

Vattenabsorption/EN 1097-6 Annex C
5 min/ 24 tim
 ≤20/≤25 (Vikt-%)
Kapillär stighöjd/EN 1097-10  -
Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A  ≥ 0,84 MPa
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
-
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/EN 15732, Annex B
-
Friktionsvinkel  -
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667 -
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot  -
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år  -
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år -
Tunghet under gvy vid utläggning  -
Volymbeständighet/EN 13055-1  Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2 Beständigt enligt lång erfarenhet
Emissioner Se note i ZA.1  -
Vattenpermeabilitet -
Brandegenskaper   Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A
-
Krypning (200kPa 24 hours)/EN 00088199 Annex C -

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 8/14 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt. I de fall produkten appliceras inomhus ska detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.