17/10/2018
logo

Leca Lättklinker 8/14

lättklinker_8-14

Leca Lättklinker 8/14 används för olika applikationer inom gröna sektorn och som lättfyllnad i och kring byggnader.

Leca Lättklinker, även kallat lecakulor i folkmun, är bränd lera som man hämtat från Östgötaslätten. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 8-14 mm.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 8/14 används i olika tillämpningar inom gröna sektorn. Används även som isoleringsmaterial i byggnader samt som motfyllnadsmaterial kring byggnader. Materialet tillämpas även som lättballastmaterial i betong vid tillverkning av element och block.

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Vanligt förekommande inom Gröna sektorn
  • Påverkar inte närliggande växtlighet 
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 50 liter plastsäck, 1750 liter storsäck eller löst i bulk
  • Kan blåsas eller tippas på plats vid bulktransport
  • Värmekonduktivitet 0,11W/mK
     

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 8/14, 50 liter säck levereras på byggpall 120x80 cm. Levereras även i storsäck på 1750 liter eller löst i bulk.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras i 50 l säck på inplastad pall, i storsäck eller löst i bulk. Pallen och storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på förpackningarna.

Egenskap / Provningsmetod Leca Lättklinker 8/14
Torr skrymdensitet / EN 1097-3  270 ± 15 % kg/m3
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C  510 ± 15 % kg/m3
Kompaktdensitet  2500 kg/m3
Kornfördelning/EN 933-1

4/12,5 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

Vattenabsorption/EN 1097-6 Annex C
5 min/ 24 tim
 ≤20/≤25 (Vikt-%)
Kapillär stighöjd/EN 1097-10  -
Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A  ≥ 0,84 MPa
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
 <1 (%)
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/SP Metod 2563
 <2 (%)
Friktionsvinkel   39°
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667  -
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot   -
Total svavelhalt/EN 1744-1, clause 11 - < 0,8 - - - -
(likvärdig SP-Metod 0658) vikt %
 <0,8 vikt%
Syralöslig svavel/EN 1744-1, clause 12 (vikt %) - < 0,8 - - - -  <0,8 vikt%
Kloridhalt/EN 1744-1, clause 7 (vikt %) - < 0,1 - - - -  <0,1 vikt%
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år   0,450 ± 0,05
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år  < 0,250
Tunghet under gvy vid utläggning   > - 0,300
Volymbeständighet/EN 13055-1  Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2 Beständigt enligt lång erfarenhet
Emissioner Se note i ZA.1  -
Vattenpermeabilitet  > 10 -3 m/s
Brandegenskaper   Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A

10 % deformation CS (10), > 650

2 % deformation CS (2), > 300

Krypning (200kPa 24 hours)/prEN 00088199 Annex C  < 0,5
Fuktkvot/EN 1097-5  Redovisas på vågsedel (%)

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 8/14 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde. Vid bulktransport kan materialet antingen tippas på angiven plats eller blåsas dit. Läs mer om leverans och installation här.

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt som anges på leveranssedel vid bulktransport. I de fall produkten appliceras inomhus ska detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.