22/01/2021
logo

Leca® Large

  • Levereras i 50 liter och storsäck 1750 liter
  • Enbart expanderad lera
  • Används inom anläggningsindustrin vid väg- och järnvägsprojekt
  • Motfyllnad mot byggnader som isolering/dräneringsmaterial
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Värmekonduktivitet 0,095 W/mK

Leca Large används för olika applikationer inom anläggningsindustrin och som fyllnad i och kring byggnader.

Produkten är expanderad lera från Danmark. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 8-20 mm. Leca Large är ett lätt, isolerande, dränerande och starkt material som används inom en mängd olika applikationsområden.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Large används i olika tillämpningar inom anläggningsindustrin som t.ex. lätt volymbyggare till infrastrukturprojekt. Används även som isoleringsmaterial i byggnader samt som lätt motfyllnadsmaterial kring byggnader.

FÖRPACKNING
Leca Large levereras i säck om 50 liter och på storsäck, 1750 liter.

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Levereras i storsäck. Storsäck kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på säcken.

 

Egenskap

 

Leca® Large Standard/
provning
Kornstorleksfördelning 8-20 mm
Överkorn ≤ 10 %
Underkorn ≤ 15 %
EN 933-1
Torr skrymdensitet 245 kg/m³
  ± 15 %
EN 1097-3
Sammansättning/innehåll Kloridhalt
≤ 0,02 %
Syralöslig svavel 
≤ 0,5 %
Total svavelhalt 
≤ 0,32 %
EN 933-1
Krossmotstånd 2 % deformation CS (2), > 280 MPa EN 13055-2 Annex A
Dynamisk kompression efter 2 000 000 lastväxlingar (120 kPa) < 1 % EN 15732 Annex B
Värmekonduktivitet < 0,095 W/mK EN 14063-1
Reaktion vid brand Euroklass A1  

För mer specifikationer se tillhörande DoP

UTFÖRANDE
Leca Large fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde med hjälp av t.ex. kratta eller asfaltsraka. Fyllningar ≥ 0,4 m rekommenderas att man packar, t.ex. med vibroplatta eller likvärdigt.

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker kan vid leverans innehålla en viss mängd fukt. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.