Leca® Flower

Relaterade dokument

BVD Leca Lättklinker Visa
Byggvarudeklaration
BVD för Leca Lättklinker
Ladda ner
DoP - Leca Stopsafe och Leca Flower Visa
Prestandadeklaration - DoP
Prestandadeklaration Leca Stopsafe och Flower.
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Provningsmetod
Kornstorleksfördelning 8-14 mm
Överkorn ≤ 10%
EN 933-1
Torr skrymdensitet 270 kg/m3 ± 15% EN 1097-3
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,1 %
Syralöslig svavel ≤ 0,8 %
Total svavelhalt ≤ 0,8 %
EN 1744-1
Kornform Rund  

Please register your details first