26/11/2020
logo

Leca Flower

EGENSKAPER

  • Enkel applikation
  • God dränering och vattenmagasin på samma gång
  • Rent naturmaterial, bränd lera
  • 10 liter plastsäck

Leca Flower används för att motverka övervattning och få en naturlig fuktbalans i krukor eller blandas i jorden för att skapa en god och porös blandning med plats för en naturlig rotutveckling.

Lecakulor är en 100 % naturlig produkt gjort av bränd lera och innehåller inte salter eller kemiska tillsatser som kan påverka vatten eller växtlighet där det läggs ut.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Flower kan användas som extra dränering eller vattenmagasin i botten på krukor med växtlighet eller som en fin ytavtäckning på planteringen. Man kan även blanda lecakulor i jorden som då ger en god och porös blandning med plats för en naturlig rotutveckling. 

Användandet av Leca Flower minskar också uttorkningen och hämmar tillväxten av ogräs. Växter som odlas med hydrokultur frodas och trivs i Leca Flower, det blir en idealisk växtplats för både inom- och utomhus.
 

FÖRPACKNING
Leca Flower levereras på byggpall 120x80 cm och finns i 10 liter säck.
 

LAGRING
Leca Flower är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på pallen.

Egenskap / Provningsmetod Leca Flower
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 270 ± 15 % kg/m3
Kornform Rund
Kornfördelning/EN 933-1

8-14 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

UTFÖRANDE
Lecakulorna läggs i botten av krukan och fungerar då som en extra dränering eller som ett vattenmagasin.
För att få högre luftfuktighet kring dina växter kan du lägga Lecakulor på krukfatet eller ytterkrukorna. 

Leca Flower kan blandas i jorden med förhållandet 1:3 som ger en god och porös blandning med plats för en naturlig rotutveckling. 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.