30/11/2020
logo

Leca Safe - Halkbekämpning

EGENSKAPER

  • Miljövänligt alternativ
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Ergonomisk hantering med låg vikt
  • Enkel att samla ihop till våren och använda som jordförbättring
  • 10 liter plastsäck eller 4 liter plastdunk med ströfunktion

En miljövänlig halkbekämpning

- använd Leca Safe istället för halksand, grus eller salter på isiga gångvägar.

Leca Safe består av krossad Leca lättklinker och är ett utmärkt miljövänligt halkskydd på isiga markplattor och vägar. Leca Safe innehåller inte salter eller kemiska tillsatser som kan påverka vatten eller växtlighet där det läggs ut och är också snäll mot våra fyrfota vänner på så sätt att din hund eller katt slipper få irriterande kemikalier mellan trampdynorna när de beger sig ut på uppfarten vintertid.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Safe kan användas på samtliga ytor som kräver halkbekämpning på vintern.
 

FÖRPACKNING
Leca Safe levereras på byggpall 120x80 cm och finns i 10 liter säck eller 4 liter plastdunk.
 

LAGRING
Leca Safe är mycket tåliga för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på pallen. 

Egenskap / Provningsmetod Leca Safe
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 630 ± 15 % kg/m3
Kornform Krossat
Kornfördelning/EN 933-1

0-4 mm
Överkorn ≤ 10%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

UTFÖRANDE
Sprid ut Leca Safe på ytorna som ska halkbekämpas. 4 liters plastdunken har en smart förpackning med inbyggd ströfunktion i locket.
 

EFTERBEHANDLING
När snö och is smälter kan man samla ihop kornen och lägga dem i kompostjorden eller på gräsmattan som jordförbättring.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.