26/11/2020
logo

Leca Stopsafe

EGENSKAPER

  • Speciellt framtaget för avåkningszoner
  • Stoppar fordon effektivt och ger en säker och snabb inbromsning
  • Minskar riskerna för skador på person och fordon
  • Enkel applicering - minimalt underhåll
  • Packar sig inte – förblir ett luftigt material men behåller sina egenskaper oberoende av väderlek
  • Låg egenvikt ger låga transportkostnader

Leca Stopsafe används på avåkningszoner för att effektivt sänka farten på fordonet som åker av motorbanan. Leca Stopsafe är internationellt godkänd som avåkningsskydd av FIA.

Leca Stopsafe är bränd lera. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktioner mellan 8-14 mm. Materialet är både brand och frostbeständigt samt okänsligt för fukt och mögel.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Stopsafe används på motorbanor där det finns behov för att effektivt och säkert sänka farten på fordon som åker av motorbanan. Leca Stopsafe ger en bromseffekt på hela 3 G. Detta gör Leca Stopsafe mer än 2,5 gånger effektivare än en vanlig sandfålla i grus.

FÖRPACKNING
Leca Stopsafe levereras löst i bulk.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen.

Egenskap / Provningsmetod Leca Stopsafe
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 270 ± 15 % kg/m3
Kornform Rund
Kornfördelning/EN 933-1

8-14 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

UTFÖRANDE
Leca Stopsafe fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde till ett skikt om 300 mm. Vid bulktransport kan materialet antingen tippas på angiven plats eller blåsas dit. 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.