22/01/2021
logo

Leca® Medium

  • Vanligt förekommande inom gröna sektorn
  • Plastsäck, 50 liter
  • Kan beställas i storsäck
  • Består enbart av expanderad lera
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Värmekonduktivitet 0,095 W/mK

Leca Medium används i olika tillämpningar inom gröna sektorn och levereras i säck. Produkten används även som isoleringsmaterial i byggnader samt som motfyllnadsmaterial kring byggnader.

Produkten består av expanderad lera från Danmark. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp. Leca Medium är ett lätt, isolerande, dränerande och starkt material som används inom en mängd olika applikationsområden.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Medium används i olika tillämpningar inom gröna sektorn. Produkten används även som isoleringsmaterial i byggnader samt som motfyllnadsmaterial kring byggnader.
 

FÖRPACKNING
50 liter säck levereras på byggpall 120x80 cm. Levereras även i storsäck.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras i 50 liter säck på inplastad pall eller i storsäck. Pallen och storsäck kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på förpackningarna.

 

Egenskap

 

Leca® Medium Standard/
provning  
Kornstorleksfördelning 4-10 mm
Överkorn ≤ 10 %
Underkorn ≤ 15 %
EN 933-1
Torr skrymdensitet 305 kg/m³  
± 15 %
EN 1097-3
Kapillär stighöjd < 75 mm EN 1097-10
Sammansättning/innehåll Kloridhalt
≤ 0,02 %
Syralöslig svavel 
≤ 0,5 %
Total svavelhalt 
≤ 0,32 %
EN 933-1

För mer specifikationer se tillhörande DoP

UTFÖRANDE
Leca Medium fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.


UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.