Leca® Safe

Relaterade dokument

BVD Leca Lättklinker Visa
Byggvarudeklaration
BVD för Leca Lättklinker
Ladda ner
DoP - Leca Lättklinker 0/4C Visa
Prestandadeklaration - DoP
Prestandadeklaration Leca Lättklinker 0/4C.
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Provningsmetod
Kornstorleksfördelning 0-4 mm
Överkorn ≤ 10%
EN 933-1
Torr skrymdensitet 630 kg/m3 ± 15% EN 1097-3
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,1 %
Syralöslig svavel ≤ 0,8 %
Total svavelhalt ≤ 0,8 %
EN 1744-1
Kornform Krossat  

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first