02/05/2021
logo

Leca® Murblock 9 Typ 5

EGENSKAPER

  • Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 39dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 42dB, puts två sidor
  • EI 180, med puts på en sida
  • REI 60, med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 9x19x59 cm

Leca Murblock 9 cm Typ 5 lämpar sig bäst för att användas till innerväggar med högre ljudkrav och större punklaster samt mindre konstruktioner utvändigt. Blocken fullfogsmuras med 10 mm brukssträng. Leca Murblock 9 Typ 5 är massivt och kan enkelt sågas och anpassas till konstruktionen. Blocken är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Murblock 9 Typ 5 lämpar sig bäst för att användas till innerväggar med högre ljudkrav och större punklaster samt mindre konstruktioner utvändigt. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.
 

FÖRPACKNING
Leca Murblock levereras på byggpall 120x80cm
Antal block/pall: 64 st
 

LAGRING
Leca Murblock Typ 5 är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

UTFÖRANDE
Markera ut väggens sträckning och fäst upp murkäppar i hörnen för att underlätta murningen. Sätt första skiftet mot underlaget i bruk så att första skiftet blir vågrätt. Beroende på konstruktion, kan glidskikt under murverket vara nödvändigt för att inte rörelser i betongkonstruktionen fortplantar sig upp i Leca konstruktionen. Vid murning med Leca Murblock används en skiftgång om 200 mm. Detta betyder att den utåt synliga fogtjockleken är ca 10 mm. Tänk på att anläggningsskiftet styr murverksytans mönster om t ex väggen ska lämnas obehandlad eller enbart målas.

Leca Murblock muras med Weber Gullex Murbruk M 2.5. Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft och Leca Block systemet. Det betyder att om ett murverk med Leca Murblock muras med Weber Gullex Murbruk M 2.5 går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.

UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i motsvarande rumsklimat.

 

EFTERBEHANDLING
Innerväggar av Leca Murblock kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlad. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. Önskad ytstruktur kan erhållas redan vid appliceringen av gipsbruket. Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhusfärger. Ton Silikatfärg kan också användas, då primas ytan med Weber Vidhäftare spädd 1:1 med vatten.

I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.