06/05/2021
logo

Leca® Sulblock typ 3

EGENSKAPER

  • Goda fuktegenskaper
  • Färdig form till grundsulan
  • Tryckhållfasthet 3 MPa
  • 4 st Leca Sulblock/lpm
  • Åtgång finbetong: 54kg/lpm
  • Mått (BxHxL): 250x190x590 mm

Leca Sulblock används som form för gjutning av grundsula till murverk. Läggs direkt ut på den packade bädden av fyllnadsmaterial. Sulblocket gjuts med finbetong och armeras till färdig grundsula för murverket. Leca Sulblock är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 3 MPa.

Åtgång sulblock: 4st sulblock/lpm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Sulblock förenklar arbetet då traditionell formning kan utgå. Grundläggning med Leca Sulblock är ett snabbt förfarande och ger en stabil och bra sula för murverket. De är robusta och tåliga med god säkerhet mot fukt.
 

FÖRPACKNING
Leca Murblock levereras på byggpall 120x80cm
Antal block/pall: 32 st
 

LAGRING
Leca Sulblock är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan arbetet startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan utläggning av sulblocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

UTFÖRANDE
Leca Sulblock läggs ut kant i kant på den packade markbädden. Hörnen giras med fördel ihop för att få en tät form direkt inför kommande gjutning. Armera gjutningen med 2st Bi-stål 40 och fyll i med finbetong. Se till att armeringen omsluts av finbetongen.UTTORKNING/HÄRDNING
Före murverket uppförs på grundsulan av Leca Sulblock bör grundsulan ha torkat och härdat minst två veckor i motsvarande rumsklimat, eller tills erforderlig hållfasthet uppnåtts beroende på murverkets last.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuell betong.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.