21/09/2018
logo

Leca® Block 200 Hörn Fin

Bostadshus byggt med Lecablock

Leca Block 200 Hörn Fin

Leca Block 200 Hörn Fin är speciellt utformade för att användas till hörn och mot öppningar i ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt. Blocken är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca Block har not och spont samt armeringsspår och tätare porstruktur. Leca Block 200 Hörn Fin är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Mått (BxHxL): 200x198x498 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Leca Block 200 Hörn Fin är särskilt lämpliga för att klara högre lastnedtagning i hörn och mot öppningar i ytterväggar, men lämpar sig mycket bra även till innerväggar och våtrumsväggar. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.
 

EGENSKAPER

  • Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 49dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 52dB, puts två sidor
  • REI 240 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 200x198x498mm
     

FÖRPACKNING
Leca Block levereras på byggpall 120x80 cm
Antal block/pall: 48 st
 

LAGRING
Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

UTFÖRANDE

Leca Block muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, bruksåtgång 16 kg/m². Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm.

Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft M 2,5. Det betyder att om ett murverk med Leca Block muras med ett annat murbruk går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

 

EFTERBEHANDLING

Ytterväggar grundas heltäckande med rödgrund och putsas därefter enligt anvisning. Innerväggar av Leca Block kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.