Leca® Murblock 19 Typ 5

Relaterade dokument

BVD Leca Murblock och Sulblock Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD för Leca Murblock och Sulblock
Ladda ner
DoP - Leca Murblock och Sulblock Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Murblock och Sulblock.
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Enhet
Densitet, ρ 900 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,2 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,3 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 3100 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,25 W/mK