Leca® Block 150 Fin

Relaterade dokument

BVD Leca Block Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD för Leca Block
Ladda ner
DoP - Leca Block 150 Fin och 150 Hörn Fin Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Block 150 Fin & 150 Hörn Fin.
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Enhet
Densitet, ρ 1100 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,36 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,41 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 3100 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK