Leca® Block 200 Pass

Relaterade dokument

BVD Leca Block Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD för Leca Block
Ladda ner
DoP - Leca Block 150-350 Pass Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Block 150-350 Pass. 
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Enhet
Densitet, ρ 725 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 3 MPa
Tryckhållfasthet, fk 2,0 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,2 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,3 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 2000 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,2 W/mK