Leca® Block 350 Fin

Relaterade dokument

BVD Leca Block Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD för Leca Block
Ladda ner
DoP - Leca Block 200-350 Fin och 200-350 Hörn Fin Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Block 200-350 Fin & 200-35…
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Enhet
Densitet, ρ 1100 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,36 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,41 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 3100 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK