Leca® Block 95

Relaterade dokument

BVD Leca Block Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD för Leca Block
Ladda ner
DoP - Leca Block 95 & 125 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Block 95 och 125.
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Enhet
Densitet, ρ 1100 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,36 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,41 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 3100 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK