Leca® Skalmurbalk

Relaterade dokument

DoP - Leca Balk 95 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP för Leca Balk 95. 
Ladda ner
BVD Leca Balk Visa
Byggvarudeklaration BVD
BVD Leca Balk
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Enhet
Vikt 1500 mm: 31 kg  
2400 mm: 46 kg  
3000 mm: 56 kg
Kg
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Bärförmåga 7 kN
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK