03/04/2020
logo

Leca® Skalmur Konsol NPL

EGENSKAPER

  • 7 kN lastnedtagning
  • Klarar miljöklass MX1- MX3
  • Komplett konsol till Leca Skalmur balk
  • Projekt anpassad tillverkning
  • Godstjocklek: 8 mm
  • Mått (BxHxL): 60x200x190(max) mm

Leca Skalmur konsol NPL monteras fast i valvkanten av betong, för att pendla ned Leca Skalmur balk över stora öppningar. Konsolen är anpassad för Leca Skalmur konceptet.  Leca Skalmur konsol NPL är i rostfritt material och klarar en lastkapacitet på 7kN.  Klarar fuktig miljö med tö- och frostcykler och kan tillämpas i miljöklass MX1-MX3.

Konsolen levereras efter beställning.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Skalmur konsol NPL används ihop med Leca Skalmur balk, när lasten från ovanför liggande murverk är max 7 kN. Konsolen monteras i bakomliggande betong alternativt stålkonstruktion med M16 gängstång. Konsolen projektanpassas och är avsedd för Leca Skalmur Koncept.

FÖRPACKNING
Leca Skalmur konsol NPL levereras på pall
 

LAGRING
Leca Skalmur konsol NPL är mycket tålig för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Konsolen skyddas mot hårt tryck och att annat tungt material lagras ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE
Leca Skalmur konsol NPL monteras i valvkanten av betong med rostfri M16 infästning avsedd för betongmontage. Montaget får inte göras närmare betongkant än 80 mm. Var noggrann med att Leca Skalmur Konsol sitter rätt placerad i förhållande till var ankarskenan i Leca Skalmur balk är ingjuten.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.