26/11/2020
logo

Leca® Murarlåda 125

EGENSKAPER

  • Förenklar utförandet
  • Exakt mängd bruk
  • Tidsbesparande
  • Ergonomisk fördelaktig
  • Öppning och stängningsbar

Leca Murarlåda 125 är speciellt utformad för att ge en exakt fogtjocklek vid tunnfogsmurning med Leca Block 125. Murarlådan är tillverkad i plåt och är öppnings-/stängningsbar, samt har justerbar inställning för bruksmängden som lämnar lådan.

Kapacitet: 5,5 liter eller 8,6 kg bruk

Mått (BxHxL): 125x190x400 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Murarlåda 125 används för Leca block med dimension 125 mm bredd.
 

FÖRPACKNING
Leca Murarlåda 125 levereras i kartong.
 

LAGRING
Leca Murarlåda 125 är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande hantering. Leca Murarlåda 125 skyddas mot hårt tryck och att annat tungt material lagras ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE
Justera in öppningen på Leca Murarlåda 125, så att önskad mängd tunnfogsbruk appliceras. Fyll upp murarlådan med Flexoheft M 2,5 med önskad volym.Öppna murarlådan genom att lyfta upp handtaget, och dra sedan murlådan med ett enkelt handgrepp över blockskiftet.

När man kommer till blockradens slut eller öppning, stänger man murarlådan genom att trycka tillbaka handtaget med ett enkelt handgrepp. Därefter kan Leca Murarlåda 125 avlägsnas från murverket utan att något kvarvarande bruk i murlådan åker ut.EFTERBEHANDLING
Se till att rengöra Leca Murarlåda 125 ordentligt efter användning. Kvarsittande bruksrester på murlådan kan innebära att funktionen förloras. Gör med fördel rent Leca Murarlåda 125 med varmt vatten efter användning. Eventuellt kan även något rengöringsmedel användas i samband med rengöring.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.