26/11/2020
logo

Leca® Murlåda 35

EGENSKAPER

  • Förenklar utförandet
  • Exakt mängd bruk
  • Tidsbesparande
  • Ergonomisk fördelaktig

Leca Murlåda 35 är speciellt och enkelt utformad för att ge en exakt fogtjocklek vid tunnfogsmurning. Murlådan är tillverkad i plåt och är öppnings-/stängningsbar, samt har justerbar inställning för bruksmängden som lämnar lådan

Kapacitet: 16 liter eller 25 kg bruk

Mått (BxHxL): 350x170x400 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Murlåda 35 används för block med dimension 350 mm bredd.
 

FÖRPACKNING
Leca Murlåda 35 levereras i kartong.
 

LAGRING
Leca Murlåda 35 är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande hantering. Leca Murlåda skyddas mot hårt tryck och att annat tungt material lagras ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE
Justera in öppningen på Leca Murlåda 35, så att önskad mängd tunnfogsbruk appliceras. Fyll upp murlådan med Flexoheft M 2,5 med önskad volym.

Öppna murlådan genom att fälla upp handtaget, och dra sedan murlådan med ett enkelt handgrepp över blockskiftet.När man kommer till blockradens slut eller öppning, stänger man murarlådan genom att fälla tillbaka handtagen med ett enkelt handgrepp. Därefter kan Leca Murlåda 35 avlägsnas från murverket utan att något kvarvarande bruk i murlådan åker ut.EFTERBEHANDLING
Se till att rengöra Leca Murlåda 35 ordentligt efter användning. Kvarsittande bruksrester på murlådan kan innebära att funktionen förloras. Gör med fördel rent Leca Murlåda 35 med varmt vatten efter användning. Eventuellt kan även något rengöringsmedel användas i samband med rengöring.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.