Tillbehör

Med rätt tillbehör underlättas utförandet radikalt och man sparar både tid och pengar. Till Leca Block sortimentet lägger man enkelt ut tunnfogen i rätt mängd med en anpassad murarlåda. För att underlätta anslutningen av Leca innervägg mot andra material finns vägg och golvprofiler samt takskena som tillbehör. Montering av tyngre dörrar eller större fönster underlättas och säkerställs enkelt med Leca Infästningsplåt som muras in i murfogen. Kapning av block utförs enkelt med Leca Vattenkap som finns för uthyrning.