Tillbehör

Med rätt tillbehör underlättas utförandet radikalt och man sparar både tid och pengar. Till Leca Block sortimentet lägger man enkelt ut tunnfogen i rätt mängd med en anpassad murarlåda. Leca Sverige är endast producent av Leca Block, alla marknad och försäljningsrelaterade frågor kan ställas till byggleca@weber.se eller ring till 010-211 63 00.