14/01/2021
logo

Leca® Infästningsplåt

EGENSKAPER

  • Klarar stor dynamisk belastning
  • Komplett med tillhörande skruv med borrspets
  • Korrosivitetsklass C5
  • Klarar miljöklass MX1- MX4
  • Mått (BxHxL): 65x200x150 mm
  • Godstjocklek: 4 mm

Leca Infästningsplåt muras in i ändan på murverket av Leca Block för att därefter kunna montera tyngre dörrar och fönster m.m. Klarar fuktig miljö med tö- och frostcykler och kan tillämpas i miljöklass MX1-MX4.

Leca Infästningsplåt är en U-formad plåtkonsol i rostfritt material. Produkten levereras 4 eller 6 st/kartong inklusive skruv med borrspets.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Infästningsplåt kan användas i samtliga murverk av Leca och lättklinker som hjälpmedel för infästning av stora tyngre dörrar, fönsterpartier och portar där det förväntas stor belastning.
 

FÖRPACKNING
Leca Infästningsplåt levereras på pall med 4 eller 6 st/kartong.
 

LAGRING
Leca Infästningsplåt är mycket tålig för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Infästningsplåten skyddas mot hårt tryck och att annat tungt material lagras ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE
Leca Infästningsplåt monteras i blockets stötfogsända i samband med murningen. Se till att infästningsplåten blir väl omslutet av murbruket i fogen, för att erhålla god funktion. Montage av dörr/fönster m.m. sker så centrerat som möjligt i infästningsplåten med tillhörande skruv eller likvärdig rostfri skruv.

 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.