13/01/2021
logo

Leca® Takprofil

EGENSKAPER

  • Enkel anslutning mellan invändiga Leca murverk och tak
  • Förborrade hål i profilen för teleskopisk anslutning
  • Klarar miljöklass MX1
  • Mått (BxHxL): 50x70x1200 mm

 

Leca Takprofil för enkel anslutning mot tak av invändiga Leca murverk. Takprofilen har avlånga infästningshål för teleskopisk infästning och är tillverkad av 0,7mm stålplåt.

Levereras i bunt om 10 st/bunt 
Mått (BxHxL): 50x70x1200 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Takprofilen förankras i taket för att förenkla anslutningen av murverket mot taket. Hålbilden i takprofilen göra att anslutningen går att få teleskopisk.
 

FÖRPACKNING
Leca Takprofil levereras på pall med 10 st/bunt
 

LAGRING
Leca Takprofil är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Takprofilerna skyddas mot tryck och att annat material lagras ovanpå, då de blir svåra att tillämpa om dessa blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE
Leca Takprofil monteras i taket med skruv anpassat för underlaget i profilens runda hål. Montera fast profilen i taket innan murverket av Leca murats upp för högt. Fäst murverket i profilens avlånga hål. Ska anslutningen vara teleskopisk görs infästningen i mitten av det avlånga hålet i profilen. Leca Takprofil monteras kant i kant.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Erforderlig skyddsutrustning används vid kapning

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.