13/01/2021
logo

Leca® Väggprofil

  • Enkel anslutning mellan golv/vägg och invändiga Leca murverk
  • Förborrade hål för infästning av armering vid behov
  • Fungerar som ett glidskikt på golvet
  • Klarar miljöklass MX1
  • Finns i två längder, 1200 och 2000 mm

 

Leca Vägg/golvprofil för enkel anslutning av Leca Block 95 och 125 mm mot vägg och golv. Profilen fungerar som ett glidskikt vid användning mot golvet och är tillverkad av 0, 7mm stålplåt.

Levereras i bunt om 10 st/bunt

Mått (BxHxL): 76x21x1200 mm

Mått (BxHxL): 76x21x2000 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Vägg/golvprofil monteras i anslutande vägg för att förenkla förankringen av Leca murverket med dimension 95 eller 125 mm block. Vägg/golvprofilen används även som förankring av Leca murverket ned mot golvet och fungerar då som ett glidskikt.
 

FÖRPACKNING
Leca Vägg/golvprofil levereras på pall med 10 st/bunt
 

LAGRING
Leca Vägg/golvprofil är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Vägg/golvprofilerna skyddas mot tryck och att annat material lagras ovanpå, då de blir svåra att tillämpa om dessa blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE

Vägg: Leca Vägg/golvprofil monteras i lod på anslutande vägg med skruv anpassat till underlaget. Leca Block 95 eller 125 mm muras emot profilen så att blockets not passar in i profilens utformning och låser. Eventuell kramling kan göras i dom förborrade hålen i vägg/golvprofilen.

Golv: Leca Vägg/golvprofilen monteras fast i underliggande golvkonstruktion med skruv anpassat för underlaget eller läggs i bruk. Se till att vägg/golvprofil hamnar helt i våg för att underlätta uppförandet av murverket. Låt bruket härda under profilen innan murningsstart.


Profilens utformning passar ihop med Leca Block dimensionerna 95 och 125mm.

OBS! Finns golvvärme i underliggande konstruktion rekommenderas att profilen läggs i bruk.

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Erforderlig skyddsutrustning används vid kapning.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.