Utläggning

En väl förberedd arbetsplats ger en smidigare utläggning och installation av lättklinkern. 

Förberedelser på arbetsplatsen inför utläggning av Leca® Lättklinker

Innan geotextil läggs ut utformas schacktbotten enligt ritning. Grenar, byggrester eller lösa föremål plockas bort. Om utläggning av Leca lättklinker sker vintertid ska eventuell snö och is skottas bort. 

Stående vatten bör undvikas under utförande av fyllningar med lättklinker. Vid vattendjup som överstiger halva fyllnadshöjden riskerar lättklinkern att flyta upp (med lagertjocklekar om 60 cm innebär det ett vattendjup om ca 30 cm). Detta kan leda till att packningsarbetet får göras om. I extrema fall med mycket höga vattendjup kan en lättklinkerfyllning, som kan verka stabil, sakna tillräcklig bärighet för att beträdas.

Tillfartsvägar för lossning bör ha ett översta lager med finare material. Grova fraktioner av krossat berg kan skada däcken på transporter som är anpassade för trafik på normala vägar.

Hantering på arbetsplatsen

Stödfyllning skall vara uppförd och packad innan fyllning med lättklinker. Fyllningen installeras i lager om ca 60 cm. Varje lager packas med plattvibrator eller bandburet fordon. Vid blåslossning erhålls en stor del av packningen, nära hälften, direkt vid lossningen. Detta gör att lagren inte komprimeras lika mycket vid packning och nödvändig överhöjning är mindre.
 

Packningsrekommendation

Packningsredskap Lagertjocklek Överfarter Specifikationer Kommentar
Bandburet fordon 0,6-1,0 m 6 st Bandtryck ≤ 50 kPa Rekommenderat antal överfarter 6-10 st
Plattvibrator 0,6 m 4 st Max. vikt 140 kg Nödvändigt i anslutning till fasta konstruktioner
Vält ≤ 1 m - - Enligt projekteringsanvisning (PDF)

Tabell 1: Packningsrekommendationer för Leca lättklinker


Val av vält

Vi rekommenderar en vält med justerbar frekvens eller en vält med möjlighet till både vibrerande och oscillerande packning. Med justerbar frekvens avses en mer eller mindre steglöst förändring av frekvensen och inte hög/låg läge. Packning ska utföras med en vält med statisk linjelast 10-20 kN/m eller med motsvarande packningseffekt.

Packning med vibrerande/oscillerande vält


Steg 1
Förstärkningslager läggs ut och packas därefter med 6 vibrerande överfarter eller tills packningstillväxten avstannat, med låg amplitud och hög frekvens.

Steg 2
Bärlager läggs ut och överbyggnaden packas med 6 oscillerande överfarter eller tills packningstillväxten avstannat.

Steg 3
Två överfarter med slätvältning.
 

Vertikala schakter

Genom att omsluta lättklinkern med geotextil kan vertikalt stående fyllningar utföras. Vid tex. vägrestaurering kan man på så sätt åtgärda en väghalva i taget.

Varje lager lättklinker omsluts med en geotextil som viks in ca 2,5 meter före nästkommande lager påförs. Om fyllningen byggs upp med flera lager ökas inviket med 0,5 meter för varje lager.

Relaterade dokument

Referensprojekt

Vi har samlat olika referensprojekt inom en rad olika applikationer och användningsområden.

Leveransmetoder

Läs mer om hur Leca Lättklinker kan levereras.

Teknisk support

Här hittar du egenskaper, guider och mycket mera som kan hjälpa dig med ditt projekt.

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first