Utläggning

Förberedelser på arbetsplatsen för Leca Lättklinker

Innan geotextil läggs ut utformas schacktbotten enligt ritning. Grenar, byggrester eller lösa föremål plockas bort. Om utläggning av Leca Lättklinker sker vintertid skall eventuell snö och is skottas bort.

Stående vatten bör undvikas under utförande av fyllningar med Leca Lättklinker. Vid vattendjup som överstiger halva fyllnadshöjden riskerar lättklinker att flyta upp (med lagertjocklekar om 60 cm innebär det ett vattendjup om ca 30 cm). Detta kan leda till att packningsarbetet får göras om. I extrema fall med mycket höga vattendjup kan en lättklinkerfyllning, som kan verka stabil, sakna tillräcklig bärighet för att beträdas.

Tillfartsvägar för lossning bör ha ett översta lager med finare material. Grova fraktioner av krossat berg kan skada däcken på transporter som är anpassade för trafik på normala vägar.

Hantering på arbetsplatsen

Stödfyllning skall vara uppförd och packad innan fyllning med Leca Lättklinker. Fyllningen installeras i lager om ca 60 cm. Varje lager packas med plattvibrator eller bandburet fordon. Vid blåslossning erhålls en stor del av packningen, nära hälften, direkt vid lossningen. Detta gör att lagren inte komprimeras lika mycket vid packning och nödvändig överhöjning är mindre.
 

Packningsrekommendation

Packningsredskap Lagertjocklek Överfarter Max. bandtryck Kommentar
Bandburet fordon 0,6-0,1 m 6 st 50 kPa Rekommenderat antal överfarter 6-10 st
Plattvibrator 0,6 m 4 st - Nödvändigt i anslutning till fasta konstruktioner

Tabell 1: Packningsrekommendationer för Leca Lättklinker

 

Vertikala schakter

Genom att omsluta lättklinkern med geotextil kan vertikalt stående fyllningar utföras. Vid tex. vägrestaurering kan man på så sätt åtgärda en väghalva i taget.

Varje lager lättklinker omsluts med en geotextil som viks in ca 2,5 meter före nästkommande lager påförs. Om fyllningen byggs upp med flera lager ökas inviket med 0,5 meter för varje lager.

Relaterade dokument

Referensprojekt

Vi har samlat olika referensprojekt inom en rad olika applikationer och användningsområden.

Leveransmetoder

Läs mer om hur Leca Lättklinker kan levereras.

Teknisk support

Här hittar du egenskaper, guider och mycket mera som kan hjälpa dig med ditt projekt.

Kontakta oss om ditt projekt