Järnvägstunnel, Hallandsåsen

Berget i Hallandsåsen är inte enkelt att borra igenom och skapa ett runt hål. Stora mängder lösa stenar och block rasar ner ifrån tunneltaket och skapar en ”översektion” på upp till 6 meter. Tunneln byggs upp med prefabricerade betongelement som monteras ihop allt eftersom linjen drivs framåt. Utrymmet mellan betongtunnel och berg återfylls för att säkerställa att inte mer löst material faller ner.Hallandsåsen

Varför Leca Lättklinker

Ur logistisk synpunkt kan Leca Lättklinker med fördel användas som utfyllnadsmaterial i denna typ av projekt. Med hjälp av slangar och i bilen inbyggd kompressor, blåstes lättklinker upp i ”översektionen” och fyllde helt upp utrymmet. Utöver hanteringen så svarade också Leca Lättklinker mot de höga miljökrav och krav på kemiska egenskaper (urlakning) som ställdes i projektet.

Erfarenhet

Det går att blåsa lättklinker upp till ca 100 meter, lite beroende på höjdskillnader och åtkomlighet. Normal kapacitet är ca 1m³ per minut men avtar med den vertikala längden. Blåslossningen i utrymmet mellan berg och tunnelelement gick enligt förväntan, viktigt är att notera att det verkligen blev helt utfyllt i detta utrymme.

Leca® Lättklinker har tillverkats i Sverige i över 50 år och används i bygg och anläggningssammanhang. Materialet är väl utprovat och innehåller inga för naturen skadliga ämnen.

Projektnamn: Järnvägstunnel, Hallandsåsen  
Volym 4000 m3
Ort Halland/Skåne
År 2014
Entreprenör Skanska Vinci HB
Designer Skanska Vinci HB
Ägare/byggare Trafikverket / Banverket

Nyckelord

Miljövänligt, fyller hela utrymmet, stabilt, dränerande