Järnvägstunnel, Hallandsåsen

Berget i Hallandsåsen är inte enkelt att borra igenom och skapa ett runt hål. Stora mängder lösa stenar och block rasar ner ifrån tunneltaket och skapar en ”översektion” på upp till 6 meter. Tunneln byggs upp med prefabricerade betongelement som monteras ihop allt eftersom linjen drivs framåt. Utrymmet mellan betongtunnel och berg återfylls för att säkerställa att inte mer löst material faller ner.hallandsåsen_järnvägstunnel

Varför Leca Lättklinker till järnvägstunnel

Ur logistisk synpunkt kan Leca Lättklinker med fördel användas som utfyllnadsmaterial i denna typ av projekt som är en järnvägstunnel. Med hjälp av slangar och i bilen inbyggd kompressor, blåstes lättklinker upp i ”översektionen” och fyllde helt upp utrymmet. Utöver hanteringen så svarade också Leca Lättklinker mot de höga miljökrav och krav på kemiska egenskaper (urlakning) som ställdes i projektet.

Erfarenhet

Det går att blåsa lättklinker upp till ca 100 meter, lite beroende på höjdskillnader och åtkomlighet. Normal kapacitet är ca 1 m³ per minut men avtar med den vertikala längden. Blåslossningen i utrymmet mellan berg och tunnelelement gick enligt förväntan, viktigt är att notera att det verkligen blev helt utfyllt i detta utrymme.

Leca Lättklinker har tillverkats i Sverige i över 50 år och används i bygg och anläggningssammanhang. Materialet är väl utprovat och innehåller inga för naturen skadliga ämnen.


FAKTA

Projekt
Hallandsåsen, järnvägstunnel
 

Var
Halland/Skåne

År
2014

Entreprenör
Skanska Vinci HB
 

Designer
Skanska Vinci HB
 

Ägare/byggare
Trafikverket/Banverket

Leca-produkt
4000 m3 Leca Lättklinker