Kv. Tjädern - Hållbart på höjden med Leca® Skalmur Koncept

Skalmurskonceptet från Leca gör att arbetsprocessen går snabbt och smidigt. Något som Göteborgs Fasadputs AB drar nytta av. Vi besökte byggnationen av Kv. Tjädern i Kungsbacka när arbetet ännu var i full gång.leca_skalmur

Med van hand drar muraren från Göteborgs Fasadputs AB murarlådan längs liggfogen på raden av Leca Block 90. Vi befinner oss på fjärde våningen i den ena av två huskroppar som byggs i Kungsbacka utanför Göteborg. Kramlor vinklas ut och ett efter ett lyfts blocken på plats. I nästa skifte läggs armering på plats innan proceduren upprepas.

Fredrik Dahl är företagets vd och han uppskattar skalmurskonceptet.

– Det är en långsiktig lösning för byggherren och för förvaltaren. För oss som arbetar handfast med produkterna är det en fördel att de är lätta. Arbetsmiljömässigt skapar det uppenbara fördelar, säger Fredrik Dahl.

Arbetsmiljön är extremt viktig på en byggarbetsplats, och även om villkoren hela tiden förbättras, finns det ändå vissa faktorer som kan göra arbetet slitigt för medarbetarna i det långa loppet. Då är det viktigt att materialet underlättar arbetet.

– Våra murare tycker det är roligt att på ett enkelt sätt kunna få en snygg vägg som är bra att putsa på. Det blir rakt på ett enkelt sätt och då är det roligt att jobba. Såklart måste det första skiftet göras ordentligt, men med en stabil grund så kan man bygga högt och lätt, säger Fredrik Dahl.

Som med allt material straffar det sig genom hela projektet om man slarvar när man lägger ut den första stenen. Görs det rätt blir resultatet en hållbar fasad som inte är känslig för värme, kyla eller fukt.

– Sedan blir det väldigt lite spill i slutändan, vilket är bra för oss och bra för miljön, säger Fredrik Dahl och fortsätter:

– Vi gillar att vara med tidigt, prova nytt och komma med feedback och konstruktiv kritik. Kontakten med Leca är tät och vi gör gärna fler sådana här projekt.

 

Förenklad arbetsprocess med skalmurskoncept

Med Leca Skalmur går det att arbeta med långsiktighet och seriositet som ledord, något som skapar hållfasta byggnader, men också trovärdiga aktörer. Konceptet är baserat på ett erkänt och beprövat material, är en bra putsbärare och resultatet blir en fasad som håller väldigt, väldigt länge.

Byggnationen slutbesiktigas i augusti 2017, och för att kunna hålla tidplanen är det viktigt att arbetet på plats går smidigt. Leca Block har not och spont som gör inpassning och murning enklare, och med skalmurskonceptet kan de olika arbetslagen också arbeta mer självständigt, eftersom konceptet minskar beroendeförhållandet mellan olika yrkesgrupper. Snickarna kan göra sitt och sedan kan murarna lösa sin del oberoende av snickarna, eftersom det finns en luftspalt mellan träväggen och murningen. Mindre samordning krävs och arbetsprocessen blir smidig.

Husen i Kv. Tjädern byggs med en stålstomme och prefabricerade innerväggar av betong. Snickare började med att göra utfackningsväggar och sedan tog murningen vid. Totalt blir väggen 40 centimeter tjock, och murningen har gått snabbt.

Ur bostadsrättsföreningens perspektiv underlättar byggmaterialet framtida förvaltning. Fasaden blir mycket tålig och underhållsbehovet är litet.


Nära samarbete mellan materialleverantör, byggare och entreprenör

Arbetet med Kvarteret Tjädern i Kungsbacka har gått smidigt för alla inblandade, och tillsammans har de olika aktörerna fått till ett bra arbetssätt som lovar gott inför framtiden. Göteborgs Fasadputs AB ser fram emot nästa projekt med skalmurskonceptet.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra. Kommunikationen har varit tydlig och enkel och Lecas närvaro i processen har underlättat, säger Fredrik Dahl.

På fjärde våningen i den ena huskroppen vinklas en sista kramla ut, och dagens sista Leca Block kommer på plats. På himlen börjar solen gå ned och det är dags att packa ihop. I morgon ska fasaden på den första huskroppen putsas.
 

Framgångsfaktorer i projektet

Fredrik Dahl, vd Göteborgs Fasadputs AB, listar framgångsfaktorer i projektet:

  • Ett tidigt och nära samabete med Leca
  • Mindre behov av samordning tack vare konceptets utformning
  • Snabbare arbetsprocess med Leca Skalmur jämfört med traditionell murning


FAKTA

Objekt: Kv. Tjädern

Ort: Kungsbacka

Byggår: 2016/17 (Utförandeperiod Leca Skalmur december 16- Maj 17)

Beställare: Skogsalléns Fastighetsprojektering AB

Byggare: Ivar Kjellberg Byggnads AB

Mur/Putsentreprenör: Göteborgs Fasadputs AB, Fredrik Dahl

Arkitekt: Klarblå arkitektkontor AB, Christer Lundberg

Konstruktör: Epsilon Byggkonsult AB

Leca-produkt: 1200 kvm med Leca Skalmur Koncept.
(Leca Block 90, Leca Skalmur kramla, Leca Skalmur balk, Leca Skalmur konsol NPL, Flexoheft M 2,5 samt rivputs som ytskikt)