Motorväg - Järnväg E45, Göteborg

En ny konstruktion och en förlängning av motorvägen och järnvägen längs med Göta Älv har uppförts under de senaste åren. Området har en förhöjd risk för sättningar och stabilitetsbrott längs älvstranden.Motorväg E45 och järnväg längs Göta Älv

Både motorvägen och järnvägen är byggda ovanpå djup lera. Installationen av kalk-cementpelare i kombination med bankar med lättfyllning har varit en framgångsrik lösning längs vissa kritiska delar.

Varför Leca Lättklinker

Leca Lättklinker är ett lättviktsmaterial som är tillräckligt lätt för att minska sättningar och spänningar i den underliggande leran, men som samtidigt är tungt nog att inte orsaka problem med upplyft i händelse av översvämningar. Materialet är också starkt och klarar av cykliska belastningar i banvallar. Tillsammans med Leca Lättklinker kunde antalet kalkcementpelare minskas, vilket innebar en kostnadseffektiv lösning.

Erfarenhet

Inga registrerade problem efter öppningen. Invånarna längs Göta Älv-dalens östra sida har nu en säkrare väg, bättre boendemiljö och en avsevärt förkortad restid till jobbet. Effektiv installation och produktion kunde uppnås genom ett lokalt mellanlager av lättklinker, något som möjliggjorde för entreprenörer att få stora volymer levererade på kort varsel.

Projektnamn: Motorväg - järnväg E45 Göteborg  
Volym 200.000 m2 Leca Lättklinker 8-20 mm
Ort Göteborg-Trollhättan, Sverige
År 2009-2013
Entreprenör Veidekke, Peab, Skanska, NCC, Oden
Designer WSP, Sweco, Tyréns
Ägare/byggare Trafikverket

Nyckelord

Lastreducering, sättningar och stabilitet