Takträdgård Emporia, Malmö

Överst på Emporia finns en härlig takpark. Förutom en magnifik utsikt över Öresund och Malmö så har det gröna taket också många tekniska och miljömässiga fördelar. Det dämpar buller, fördröjer dagvatten och minskar på så sätt behovet av dagvattensystem. Dessutom isolerar taket bra och minskar på så sätt energibehovet.Takpark ovanpå köpcentret Emporia, Malmö

Leca® Lättklinker som dräneringsmaterial

Varför användes Leca Lättklinker?

Leca Lättklinker har bra dränerande egenskaper samtidigt som den har låg vikt, vilket var passande för byggnadens konstruktion. Dessutom gick det att få ut materialet direkt på platsen för installation genom att det var möjligt att blåsa ut materialet på plats, därför krävdes det heller ingen ytterligare hantering av materialet på arbetsplatsen.

Resultat

Lösningen med Leca Lättklinker visade sig vara kostnadseffektiv under installation och de dränerande egenskaperna fungerar som förväntat. Det längsta blåsutlägget var 150 m långt och som mest blåstes det 240 kubikmeter under en arbetsdag.

 


Fakta

Objekt
Emporia

Ort
Malmö

Byggår
2012

Designer
Landskapsgruppen

Entreprenör
NCC

Ägare
Sten & Ström

Leca-produkt
10 000 kbm Leca® Lättklinker