Väg 2029, Öresjö

Leca Lättklinker reducerar effektivt sättningar och spänningar i den underliggande leran vid vägbyggen.Vägbygge

Problem/lösning

Vägar på torv är vanligt förekommande – och så även problemet med sättningar. Gamla konstruktionsmetoder med bl a rustbäddar har använts med bra resultat på mossar. Men renoveringar eller nya asfaltslager tillsammans med tyngre trafik orsakar till slut mer och mer allvarliga skador med tiden. En lokal väg hade utsatts för sättningar som passerade genom ett område med underliggande torv. För att reparera delar av vägen och för att undvika ytterligare problem med sättningar så grävdes hela vägbanken upp och ersattes med lättviktsmaterial.

Varför Leca Lättklinker

Leca Lättklinker är ett lättviktsmaterial som är lätt nog att reducera sättningar och spänningar i den underliggande leran, men som samtidigt är tungt nog att inte orsaka problem med upplyft i samband med översvämningar. Med enkel och snabb installation erbjuder Leca Lättklinker en ekonomiskt och tidmässigt attraktiv lösning.

Erfarenhet

Snabb installation med inga noterade problem. Dräneringen och de höga externa porositetsegenskaperna i Leca Lättklinker förenklade även under utförandet med fritt vatten vid utgrävningsplatsen. Det fanns inget behov av att behålla schakten helt torr eller att gå ut med for arbetsfordon på den extremt mjuka torven. Den befintliga vägen kunde användas för åtkomst under rekonstruktionen.

Projektnamn: Väg 2029 Öresjö  
Volym 2000 m3 Leca Lättklinker 8-20 mm
Ort Öresjö, Sverige
År 2008
Entreprenör Svevia
Designer Vectura
Ägare/byggare Trafikverket

Nyckelord

Lastreducering och sättningar