Snabbfilter med Filtralite® Pure | Gäddvik vattenverk

vatten_vattenverk

Luleå växer och eftersom det gamla vattenverket hade nått sin maxkapacitet behövde man bygga ett nytt. I det nya vattenverket valde man Filtralite till sitt snabbfilter.
 

Producerar vatten till 65 000 invånare 

Det nya vattenverket i Gäddvik utanför Luleå uppfördes 2013-2015 och producerar vatten för 65 000 personekvivalenter. Råvattnet har sitt ursprung från grundvatten, dock fylls grundvatten kontinuerligt på via produktion av konstgjort grundvatten.


Konstgjort grundvatten

Vatten från Luleå Älv för-filtreras genom snabbfilter där turbiditeten reduceras innan vattnet pumpas vidare till infiltrationsbassänger. Dessa snabbfilter använder Filtralite Mono-Multi som filtermedia. Den totala höjden på filterbädden är 2 m och ytbelastningen är 15 m/h. Ingen flockning sker normalt före filtrering men anläggning är förebredd för denna möjlighet. Uppehållstiden innan vattnet från infiltrationsbassängerna tas ut som grundvatten är minst 14 dagar.
 

Efter-filtrering

Grundvattnet pumpas vidare till ytterligare ett steg med snabbfiltrering (efterfiltrering). Innan filtren justeras pH och alkalinitet med kalk och kolsyra, samt tillsats av flockningsmedel. Totalt finns åtta snabbfilter som också använder Filtralite Mono-Multi som filtermedia. Filterbädden är även här 2 m djup. Ytbelastningen är 5 m/h varvid turbiditeten reduceras till 0,02-0,03. Backspolning sker var 6:e dag.

pH och alkalinitet justeras ytterligare en gång och slutligen behandlas vattnet med UV-ljus som eliminerar eventuella mikroorganismer.

FAKTA


Objekt
Vattenverket i Gäddvik, Luleå

Produkt
Filtralite® Pure

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first