Vindkraftspark byggd på rekordtid med Leca® Block

Att mura vindkraftsfundament med Leca® Block är inget nytt för företaget Mobjer Entreprenad, men tidsplanen var en utmaning. I ett lyckat samarbete med tyska Terraform byggde man den nya vindkraftsparken i Askersund i Sverige.vindkraftspark_leca

Både Mobjer Entreprenad och Terraform är specialiserade på att bygga vindkraftsfundament. Men medan Mobjer har murat med Leca i flera decennier så var det första gången för Terraform.

– Vi har ju byggt med Leca sedan 1992 och har byggt över 1000 fundament med den här konstruktionen. Så det är ingenting nytt för oss, berättar Martin Stenfeldt som är VD på Mobjer Entreprenad AB.

 

Kortare byggtid än normalt för en vindkraftspark

I nära samarbete med kunden har man projekterat och tagit fram nödvändigt underlag. Men att bygga 14 stycken vindkraftverk på några månader innebar en extremt kort byggtid. Av den anledningen valde man att gå in i en partnering med kunden och ta in Terraform som underentreprenör.

– Vi har ju helheten på projektet och utför allt inom parken förutom att resa vindkraftverken. Men vi gör exempelvis alla vägar, alla elinkopplingar, stationer och fundament. Kunden behöver egentligen bara ett bolag utöver oss, i detta fall GE, som tillverkar och monterar vindkraftverket, fortsätter Martin Stenfeldt.

Frank Tautz, Techical Director, och Markus Schneider som arbetar med inköp och försäljning på Terraform är två av personerna som varit involverade från den tyska underentreprenören.

– Vi har jobbat i Sverige regelbundet sedan 2007 och har byggt ungefär 200 fundament, men då genom att använda oss av stålform. Detta är första gången vi använder Leca Block, berättar Markus Schneider.

 

Stabil och tålig konstruktion

Genom åren har Mobjer testat olika lösningar så som rund och åttakantig form men landat i att fyrkantigt är den bästa konstruktionen.

– Det blir en permanent form runt betongen som är otroligt stabil. Den går väldigt snabbt att bygga. På en förmiddag kan man få en komplett färdig form, berättar Martin Stenfeldt och fortsätter.

– När man återfyller efter man är färdig så behöver man inte ta av formen och man behöver inte vara så försiktig. Annars måste man vara väldigt aktsam när man återfyller för att inte skada betongen som man gjutit med.

 

Högt tempo en förutsättning

Blocken uppskattas också av murarna ute på bygget, dels för att det går snabbt att mura och dels för att blocken inte är så tunga. Dessutom krävs ingen hantering och transportering av formdelar före eller efter. Detta är något Terraform instämmer i.

– Genom sin låga vikt och enkla hantering kan man arbeta snabbt och effektivt, säger Markus Schneider från Terraform.

Eftersom man valde Leca underlättades inte bara själva byggskedet utan man byggde också en hållbar konstruktion som kräver lite underhåll i framtiden.

– Det är helheten som gör det. Kvaliteten är viktig i kombination med det höga tempot som i dessa projekt är väldigt avgörande. Det ska gå fort och det gör det ju med Leca, berättar Martin.

 

Ett lyckat samarbete

Att man valde partnering som arbetssätt visade sig vara mycket lyckosamt och trots kort byggtid klarade man att slutföra det enligt plan. En av nyckelfaktorerna till det goda samarbetet har varit den enkla och tydliga kommunikationen och man planerar därför att fortsätta samarbetet i framtida projekt.


Fakta

Projekt
Vinkraftspark, vindkraftsfundament
 

Var
Askersund, Zinkgruvan
 

Huvudentreprenör
Mobjer Entreprenad AB
 

Underentreprenör
Terraform
 

Byggtid
September 2018 - februari 2019
 

Leca-produkt
Leca Block 150