Skanska bygger lätt i Kungsbacka
I Kungsbacka pågår byggnationen av sju nya kvarter för den nya stadsdelen Valand i innerstaden som ska innehålla restauranger, affärslokaler, bostäder, kontor och parkeringshus. Skanska har fått i uppdrag att anlägga två av de sju kvarteren. Just nu levereras det Leca Lättklinker till projektet så vi passade på att kort prata med Christer Nilsson som är produktionschef på Skanska.

– Det vi gör just nu är att vi håller på att återfylla runt kvarter 6. Vi lägger nya VA-ledningar mellan kvarter 6 och 7 och i samband med det arbetet behövde vi höja marknivån 70 cm, berättar Christer Nilsson.

För att marken skulle klarar belastningen valde man lättfyllnad med Leca lättklinker. Att det går rör i marken är inget problem då lättklinkern enkelt omsluter befintliga installationer. Här kan du se sektionsritningarna.

– Det har fungerat jättebra att använda Leca som fyllningsmaterial.

Huset som är ett av de två kvarteren som Skanska bygger ska stå klart i början på 2019. Nästa kvarter påbörjas april-maj och Skanskas del av projektet väntas vara färdigställt i början på 2020.

Här skriver Skanska själva om projektet